Chuyên mục: Người trưởng thành

Mục đích sử dụng: Đánh giá năng lực khám phá và quản trị bản thân của học sinh. Là căn cứ để xác định rõ học sinh có khả năng quản trị/kiểm soát bản thân như thế nào? HS có khả năng tự trải nghiệm, tự khẳng định bản thân không?Dựa trên kết quả đánh giá của thang quản trị bản thân, nhà tham vấn có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ để nâng cao năng lực khám phá và kiểm soát bản thân cho HS. Đặc biệt, việc quản trị bản thân của HS sẽ liên quan chặt chẽ đến việc học tập và sự chủ động, tự tin khi tham gia các hoạt động ở trường học. HS có tự nhận thức được chính bản thân HS không.

Contact Me on Zalo