Chuyên đề Rối loạn lo âu

Người khôn ngoan cảm thấy “Tôi ghét bản thân mình”, họ sẽ làm như sau (Tiếp)

Bạn có thường có suy nghĩ, “Tôi ghét bản thân mình?” Nếu bạn tràn đầy cảm giác tự hận bản thân, bạn biết điều đó có thể gây thất vọng như thế nào. Sự căm ghét bản thân không chỉ hạn chế những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm .

Để vượt qua cảm giác căm ghét bản thân, điều quan trọng là phải nhận ra các dấu hiệu và triệu chứng, hiểu nguyên nhân cơ bản và tác nhân gây ra, nhận ra tác động mạnh mẽ của nó đối với cuộc sống của bạn và cuối cùng, lập kế hoạch để vượt qua những cảm xúc của bản thân.

Xem ngay »

Người khôn ngoan cảm thấy “Tôi ghét bản thân mình”, họ sẽ làm như sau (Tiếp)

Bạn có thường có suy nghĩ, “Tôi ghét bản thân mình?” Nếu bạn tràn đầy cảm giác tự hận bản thân, bạn biết điều đó có thể gây thất vọng như thế nào. Sự căm ghét bản thân không chỉ hạn chế những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm .

Để vượt qua cảm giác căm ghét bản thân, điều quan trọng là phải nhận ra các dấu hiệu và triệu chứng, hiểu nguyên nhân cơ bản và tác nhân gây ra, nhận ra tác động mạnh mẽ của nó đối với cuộc sống của bạn và cuối cùng, lập kế hoạch để vượt qua những cảm xúc của bản thân.

Xem ngay »

Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí

Contact Me on Zalo