Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tinh thần Braincare với sự khao khát mang mang những nguồn tri thức ứng dụng vào đời sống giúp cho cộng đồng hạnh phúc từng giây phút...

Hiện chúng tôi có 2 lĩnh vực chính “ Đánh giá sự phát triển của trẻ và Tham vấn và trị liệu tâm lý”

1. Đánh giá sự phát triển của trẻ

Bộ công cụ đánh giá online (Miễn phí)

2. Tham vấn và trị liệu các vấn đề tâm lý

Braincare trị liệu chuyên sâu cho thân chủ gặp vấn đề về: Lo âu, trầm cảm, nghiện game, nghiện internet, thách thức chống đối, rối loạn cảm xúc…

Đội ngũ chuyên gia

Gallery Image